top of page
Search

ทิศทางของอุตสาหกรรมกัญชงจะก้าวเดินไปอย่างไร

Updated: Jun 10, 2021เป็นการยากที่จะคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมกัญชงนั้นจะเป็นอย่างไรในอีกห้าปีข้างหน้า และจะพัฒนาไปในทิศทางไหน นี่เป็นการเปิดอุตสาหกรรมใหม่ทั้งหมดสำหรับ CBD และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชง สิ่งที่เรารู้ก็คือ กัญชงเป็นพืชที่ไม่ธรรมดา และอุตสาหกรรมนี้แม้ว่าจะเพิ่งเกิดใหม่ แต่จะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งทั้งในไทยและต่างประเทศ สิ่งที่เราเรียนรู้คือตอนนี้ทุกคนเร่งรีบในการเพาะปลูก การทำฟาร์มอาจไม่ใช่องค์ประกอบที่ทำกำไรได้มากที่สุด บทเรียนหลักที่เรียนรู้สำหรับคนส่วนใหญ่คือเมื่อคุณทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลลัพธ์จะออกมาดีเสมือ นอกจากนี้กัญชงต้องผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อให้สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ปลายน้ำได้ ซึ่งต่างจากข้าวโพด ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ อุตสาหกรรมนี้เปรียบเสมือนส่วนที่อยู่ตรงกลางของแม่น้ำ โรงงานต้องผ่านกรรมวิธีหรือการสกัดก่อนจึงจะสามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้


ในขณะที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ CBD และผลิตภัณฑ์จากไฟโตแคนนาบินอยด์ (ส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำแล้ว) วิสัยทัศน์ของเราที่ซานตาเฟฟาร์มนั้นกว้างกว่ามาก เราไม่ได้ดูแค่การเพาะปลูกและการแปรรูปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมสำหรับอาคาร พลาสติก กระดาษ และสินค้าที่ผลิตขึ้นอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ CBD ของเราเอง แต่เรายังพบว่าอนุพันธ์ของคาร์บอนที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสจะขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปในลักษณะที่เราเพิ่งเริ่มเข้าใจ และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทั้งพลังงานหมุนเวียนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เรายังเชื่อว่ามีโอกาสสำคัญสำหรับเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่งเริ่มต้น การมองเห็นห่วงโซ่อุปทานจึงแทบไม่มีอยู่เลย การศึกษาข้อมูลแทบจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่ แต่เมื่อเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจับเราจะเห็นประสิทธิภาพในการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การประมวลผล และนวัตกรรมในเร็วๆ นี้ เราคิดเสมอว่ามีโอกาสสำคัญสำหรับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน และเราได้ลงทุนทรัพยากรในการสร้างซอฟต์แวร์เพื่อติดตามตั้งแต่การเพาะเมล็ดพันธุ์สู่การขาย


เราเชื่อว่ากัญชงจะเข้ามามีผลกระทบกับวงการอุตสาหกรรมทั้งในภายภาคหน้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่องๆ ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกัญชงจะสามารถช่วยลดการปล่อยมลพิษมากขึ้น เกษตรกรจะมีรายได้จากทั้งการปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยเราจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการปลุกไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพราะเราเชื่อว่ากัญชงจะกลายมาเป็นพืชที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงได้

57 views0 comments
bottom of page