top of page
Search

คอนกรีตจากใยกัญชง วัสดุก่อสร้างรักษ์โลก

Updated: Jun 14, 2021

วัสดุก่อสร้างชีวภาพแห่งอนาคต สร้างจากแกนหรือเส้นใยกัญชงชูจุดเด่นด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้ำหนักเบา พร้อมคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนเส้นใยกัญชงจัดได้ว่าเป็นเส้นใยที่มีคุณภาพสูง มีความเหนียวนุ่ม ยืดหยุ่น แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ให้สีออกขาวแกมน้ำตาล นิยมนำมาทอผ้า เมื่อลอกเส้นใยออกจากลำต้นกัญชงหมดแล้ว จะเหลือในส่วนของแกนลำต้น หรือเปลือกแกนลำต้น ซึ่งนิยมเรียกตามภาษาต่างประเทศว่า “แกนเฮมพ์” มีลักษณะเบา รูกลวงกลาง นำไปใช้ในงานโครงสร้างอะไรไม่ได้ จึงกลายเป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร

แต่เมื่อนำมาผสมกับไลม์และน้ำ เมื่อแข็งตัวจะกลายเป็น เฮมพ์กรีต หรือผสมร่วมสารซีเมนต์กับมวลรวมและน้ำจะได้เป็นเฮมพ์คอนกรีต ใช้ทำเป็นวัสดุก่อผนัง วัสดุเทพื้น วัสดุโครงสร้างหรือแม้แต่งานฉนวนที่รับน้ำหนักบรรทุกไม่มาก

กัญชงนอกจากจะมีประโยชน์ในการทำวัสดุก่อสร้างแล้ว ยังสามารถช่วยลดต้นทุนและการปล่อยมลพิษอีกด้วย เราพบว่าเครื่องมือและเทคโนโลยีการสร้างเหล่านี้สามารถช่วยให้ชุมชนสร้างโลกที่ดีขึ้นได้ ถ้าเราสร้างบ้านเหล่านี้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การเก็บน้ำฝน และบ่อน้ำ และด้วยวัสดุก่อสร้างจากใยกัญชง ชุมชนก็จะสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้โดยไม่สร้างผลกระทบต่อคาร์บอน


สิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลกทั้งในจีน แอฟริกา อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และอินเดีย ผู้คนหลายล้านคนอาจกำลังเผาถ่านหิน สร้างบ้าน สร้างวัสดุกันความร้อนที่อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เราสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้หากเราใชัวัสดุก่อสร้างที่สร้างจากใยกัญชง ในอนาคตถ้าทุกคนเริ่มหันมาใช้วัสดุก่อสร้างจากธรรมชาติเราจะสามารถช่วยกันลงมลภาวะทางอากาศได้67 views0 comments
bottom of page